0

Prospołeczna kampania Grupy Polsat

Grupa Polsat kontynuuje kampanie prospołeczne w dobie pandemii koronawirusa. Tym razem w ramach akcji „Pomagajmy sobie nawzajem” zwraca uwagę na osoby starsze, które doświadczają osamotnienia i wykluczenia. Długotrwała izolacja dla ludzi w podeszłym wieku stanowi zagrożenie podobne do tego, jakie… Continue Reading

Read more